eng Kontakt Newsletter

O nama

Članicom Platforme može postati svaka udruga u smislu Zakona o udrugama i druga nestranačka neprofitna organizacija ukoliko prihvati odredbe ovog Statuta pod uvjetima utvrđenim Statutom i zakonom.

Članicom Platforme mogu postati i strane neprofitne nestranačke organizacije ako djeluju na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Platformi može biti punopravno i promatračko.

Sve pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene članstvom mogu postati partneri Platforme potpisivanjem sporazuma o partnerskoj suradnji čime se uključuju u pripremu i provedbu zajedničkih programskih aktivnosti, s pravom sudjelovanja u radu tijela Platforme te u procesima strateškog i programskog planiranja, bez mogućnosti donošenja odluka na razini Upravnog odbora ili Skupštine.

Tijela Platforme su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

Predsjednik Upravnog odbora CROSOL-a je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.

Članovi Upravnog odbora su: Toni Vidan (Zelena akcija), Ljubo Manojlović (SDF), Marina Dimić Vugec (ODRAZ), Gordan Bosanac (CMS) i Nikolina Svalina (CZMOS).