eng Kontakt Newsletter

O nama

Članice Platforme, svjesne zajedničkih potreba suradnje i unaprjeđenja međusobne komunikacije kao i unaprjeđenja vlastitih kapaciteta, udružuju se radi ostvarivanja utjecaja na oblikovanje i provedbu javne politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske.

Ciljevi Platforme su:  

-  izgraditi i jačati kapacitete organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) za pružanje međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;

-  biti spona, ukoliko se pokaže potrebnim, između ministarstva nadležnog za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć i  projekata međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći OCD-a;

-  sudjelovati i utjecati na unaprjeđenje, oblikovanje, provedbu i vrednovanje politika Republike Hrvatske, Europske unije i drugih međunarodnih tijela kao što su Ujedinjeni narodi i drugi,  iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;

-  promišljati i unaprjeđivati međunarodnu razvojnu suradnju OCD-a unutar i izvan RH o  vrijednostima, principima, metodama i standardima djelovanja;

- artikulirati i afirmirati aktivističke inicijative i organizacije civilnoga društva  iz regije jugoistočne Europe prema Europskoj uniji u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći;

-  promicati obrazovanje za razvoj i međunarodnu solidarnost;

- promicati međunarodnu razvojnu suradnju i solidarnost.