eng Kontakt Newsletter

Izvještaj: "Illiberal democracy trends in Croatia, Slovenia, Hungary and Latvia"

CROSOL je u suradnji sa partnerskim organizacijama SLOGA, HAND i LAPAS objavio izvještaj o trendovima neliberalne demokracije u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Latviji. Izvještaj je objavljen u sklopu projekta "Više demokracije za više Europe" financiranog od strane EACEA-e (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), Europske Unije.